Žiarislav a Bytosti   .   vystúpenia   .   hudba   .   obrázky   video  .  o nás   .   spojenia 

 

 
 

 

Z DEJÍN BYTOSTÍ

 

Novodrevná  hudobná skupina

 

Skupinu Bytosti založil v roku 1998 Žiarislav so záujemcami o hru na tradičné prírodné nástroje, zväčša nehudobníkmi. Ťažiskové nástroje boli píšťaly koncovky, trojdierovky, šesťdierovky, dvojačky, fujara, bubny doby , ozembuchy, neskôr husle , basička, citara a ďalšie. Popritom Bytosti boli od počiatku aj skupinou obradovou zameranou na obrodu pôvodnej kultúry (Slnovraty, a iné výročné sviatky, prírodné svadby,  podstrižiny,  sviatky prijímania mien...). Veľká väčšina z Bytostí boli predtým nehudobníkmi. Bytosti sa od počiatku so Žiarislavom zúčastňovali alebo neskôr viedli v školách  príležitostnú výučbu o pôvodnej kultúre (Výjazdové skupiny Zeliniek) a ukážky hry na nástroje s hudobnou spoluprácou detí i dospelých. 

 

1.obdobím Bytostí (1998 - 1999) bolo obdobie praslovanskej hudobnej podoby. Žiarislav s Bytosťami hrali nápevy najstarších dochovaných slovanských a slovenských obradových piesní, siahajúcich až do "bájnych časov ". Tieto pranápevy sa spočiatku v náznakoch zjavujú v ťahavých neumelých rozjímaniach rôznych píšťal. Vzápätí však prechádzajú do dunenia staroslovanských bubnov, ktoré sú prekladané  drumbľami, ozembuchmi a inými drevnejšími - dávnejšími  nástrojmi. Vo veľkej väčšine to boli piesne hrané bez spevov, s veľkou mierou hudobnej voľnosti (improvizácie). Zjavujú sa jednovetové čaropiesne (Slovo sála silu, Živa je darom...).

 

 V 2. období Bytostí ( 2000- 2001)  obdobie staroslovanskej hudobnej podoby. Popri obvyklých bubenícko-píšťalových cezčasových dumách sa  častejšie zjavujú  i piesne s chytľavými jednoduchými popevkami, ktoré s nadšením spievali i  mladí ľudia, čo vôbec nepoznali folklór. Z tohto obdobia pochádza dobové spracovanie piesne Hoja-ďunďa-hoja, ale i novodrevné odpaľovačky, ako Voláme Roda, Ochraňuj nás Živa či Na hore, na hore. K píšťalám a dobom pribudli fujary a staré strunové nástroje. V lesoch a nezávisláckych  kluboch pri hudbe Bytostí vrcholia bujné divotancovačky. Začína sa obdobie Divozelov (Dní prírodnej hudby), veľkých slnovratových stretnutí a hromadných obradov prijímania slovanských mien.

 

 3. obdobie  (zhruba 2002 - 2004) je viac podfarbené prvkami staroslovenskej a slovenskej ľudovej piesne hlavne z horských oblastí menej postihnutých módnymi hudobnými prúdmi. Spôsob viazania nástrojov i tepové spracovanie chvíľami pripomína bukovú hudbu z Terchovej (Už idú), inokedy goralský spôsob (Tatra silu sála), či podpolianske, alebo horehronské vyjadrenia. Občas  Žiarislav otextuje starú ľudovú pieseň (A keď vyjde Slnko, Stúpaj, stúpaj), spravidla však Bytosti hrajú piesne vychádzajúce z pôvodných hudobných zákonitostí, ktoré však vznikajú v jeho novodrevnej dielni.Vtedy prichádzajú piesne, ako Povej vetrík, Odlož mi z javora, Jarná a desiatky ďalších. V tejto dobe sa dotvára novodrevný hudobný prúd, ktorý pod vplyvom Žiarislava a Bytostí povzbudil ďalšie neumelé hudobné zostavy.

 

4. obdobie (2005 - 2007) je príznačné splývaním starých hudobných prvkov s novou dobou. Pretrvávajú divotvorné vrcholenia v dupákovom (Nebo je nad hlavou), čardášovom (Hraj hudbička), či horalskom duchu (Tatra silu sála), no zjavuje sa i  použitie prírodnej (akustickej) gitary, občas i prírodnej basgitary. Množia sa aj  mäkšie polohy v nápevoch i refrénoch  (ó, Lada, Lada, Návrat Slovenov...). Niektoré piesne hudobne folklór vôbec nepripomínajú (Kmeť), no viazanosť na rodné hodnoty a vedomectvo je očividná. Popri básnicky podkutých skladbách  (Cíti teplo) sa zjavujú ďalšie chytľavé jednovetovky (Chvála ti za svetlo, hrejivé Slnko, hej). Bytosti stále vystupujú v novodrevných neumelých odevoch,  niektorí v nich chodia v podstate stále.  Polovica členov skupiny žije roztrúsená na lazníckych samotách. Schádzajú sa na hudobných vystúpeniach a novodrevných stretnutiach a obradoch (slnovraty, svätenia jari...ale i prírodné sobáše). Množia sa pozvania do zahraničia.

 

5. obdobie (od r. 2008) Bytosti v zostave stálych členov i hosťov sa už aj cielene pripravujú na koncerty a iné hudobné  vystúpenia v mestách.  Z hudobného hľadiska  Bytosti predstavujú zjednotenie všetkých doterajších období svojho vývoja.

 

 

Žiarislav a Bytosti spolu nahrali CD:

 

Bytosti hore (3. obdobie) - štúdiová nahrávka (3. obdobie)

 

Pradoby (1.,2. obdobie) - naživo , malonákladové (1., 2. obdobie)

 

Traja vo Walese  - naživo z vystúpenia (3. obdobie)

   

Bytosti označujú svoju hudbu  ako novodrevnú. To preto, že žiadne doterajšie škatuľkovanie sa na ňu veľmi nehodí. Názov etnohudba (kmeňová, či národná hudba) nie je chybný, avšak nevyjadruje mieru tvorivosti. Podobný názov folklór (ľudoveda) tiež nie, keďže na Slovensku ľudové piesne dnes takmer nevznikajú. Označenie folk (ľudová) znamená na západe takmer to isté, čo folklór, no na Slovensku, Morave a v Čechách je to často označenie pre pesničkárstvo tak trochu západného typu, čo akiste nie je prípad Bytostí. Označenie world music (svetová hudba) presadené v deväťdesiatych rokoch dohodou najväčších diskových firiem tiež nezodpovedá Bytostiam a to nielen pre ich mizivú záľubu v používaní módnych slov.

 

Slovo "drevný" znamená dávny. I keď výraz "novodrevný" je tak trochu dvojzmysel, drevný  súvisí aj s drevom, z ktorého sú vyrobené nástroje na ktorých bytosti hrajú. Poukazuje to na prírodnú podstatu tejto hudby.

 

Okrem novodrevnej tvorby hrajú za príhodných okolností i vybrané ľudové piesne, hlavne tie, ktoré sú nositeľmi pôvodného prírodného duchovna, alebo je rodné duchovno nimi ospievané.

 

 Žiarislav a Bytosti vo svojich nahrávkach a vystúpeniach  použili tieto nástroje:

 

píšťaly koncovky, trojdierové i šesťdierové píšťaly, rôzne, i nové dvojačky, fujary, basfujaru, bubny doby, rámové bubny, ozembuchy, hrkálky, kamene, palice, citaru, gusli, lýru, gitaru, prírodnú basgitaru, husle, korýtkové husle, korytovú basu, basičku, ústnu a ťahavú harmoniku, drumbľu  a iné.

 

 Kým takmer všetky skupiny etno, alebo world music u nás sa sústredia na prepracovanie a zmodernizovanie ľudových piesní , ťažisko Žiarislava a Bytostí je naopak  - v tvorbe nových piesní na pôvodných hudobných a duchovných základoch a v pôvodnom duchovnom poňatí.

 

Týmto sú výnimoční.

 

Ďalšia zvláštnosť  je v prirodzenosti, ktorá sa okrem iného vyznačuje vo vedomom  spájaní skutočného života s tým, čo Žiarislav a Bytosti spievajú.Ich piesne nie sú dokonale nacvičené, naopak, popri základných črtách piesní vedome udržiavajú akúsi neumelosť, ktorú dodnes možno v preumelkovanej Európe vidieť azda len v niektorých vývrtkách džezu, panku, alebo autentického folklóru. Hudobný dôraz v Bytostiach nie je na technike, ale skôr v skutočnom precítení hraného a spievaného, v duchu, v čare, v žive.

 

 V dnešnej dobe ako Bytosti hrajú:

 

 ŽIARISLAV -  hudba i slová piesní, spev, hrá na všetky spomenuté nástroje, najviac husle, píšťala, gitara, bubny doby, fujara... Píše state o novodrevnej hudbe a príležitostne učí hru na nástroje. Žije na samote na vrchoch stredného Slovenska

 

 DOBROSLAV - píšťaly, spev. V Bytostiach je od 1. obdobia.

 

DOBYRAD  -  bubny doby. Popri hre v Bytostiach hrá vo viacerých hudobných skupinách  V Bytostiach hráva od 2. obdobia

 

HORANA  - basička, husle, fujarka, spev.  V Bytostiach od 4. obdobia

 

 Hostia :

 

 ČAROSLAVA  -  spev, píšťaly. Hosťuje od 3. obdobia

 

 VELESLAV  - husle , spev. Hosťuje od 4. obdobia

 

 ĎURO - basgitara, gitara, doby, spev. Hosťuje od 4. obdobia

 

 a ďalší...

 

 

V minulosti členmi Bytostí boli aj:

 

 PIESŇOMILA - píšťaly, husle, spev, V Bytostiach od 3. obdobia

 

PRAVOSLAV - koncovka, doby, ozembuch, 2.,3.,4. obdobie

 

BOHUMER - basička, píšťaly, spev, pesničkár, 3., 4. obdobie, učiteľ snowboardu

 

ŽIVEC  doby, spev, 1. obdobie

 

ŽITIASLAV - doby, spev, 1. a 2. obdobie

 

DUCHOSLAV  - doby, 2. obdobie

 

ŽIAROŇ - píšťaly, 2. obdobie

 

   

A pri nahrávaní CD Bytosti Hore hosťovali aj

 

LESANA, MIROSLAVA, IVANA

 

 a na stretnutiach hrali aj ďalší, ako

 

Rodan, Veleslava, Zemin, Dobromila, Ondro a Andrej, Dušan, Samo, ...

 

Piesne Žiarislava a Bytostí sú zrozumiteľné a určené hlavne pre Slovákov a iných Slovanov. Avšak záujem bol aj v iných krajinách. Popri častých vystúpeniach na Morave a v Čechách mali vystúpenia i v západnej, severnej a východnej Európe.

 

 
 

      Žiarislav a Bytosti  .  vystúpenia   .   hudba   .   obrázky    video      o nás     spojenia